49
0
4
LPPBS Channel
Rahasia Masa Depan Cerah Yeremia 29:11 (TB) Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yermia 29:11 (SUNDA) Kami henteu samar kana sagala pikersaeun ka maraneh. Nya eta seja nyenangkeun, lain rek nyilakakeun. Seja mere pijamugaeun ka hareup. #bejakabungahan #bejakabungah #wartabagja #beritabaik #lppbs More
Comment
Cancel
Send