19
1
0
LPPBS Channel
Hiduplah Dalam Terang Efesus 5:8 (TB) Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, . . . Epesus 5:8 (SUNDA) Aranjeun oge tadina hirup teh di nu poek. Tapi ayeuna mah geus aya di nu caang lantaran geus jaradi umat Gusti. Ku sabab eta kalakuan oge kudu layak sakumaha kalakuan jelema-jelema anu caricing di nu caang. . . . #bejakabungah #wartabagja #kabarbaik #beritabaik #lppbs Hiduolahh More
Comment
Cancel
Send